Renault Clio 排檔困難.........

排當桿排檔時感覺需特別用力.......ㄎㄟ.....ㄎㄟ........的感覺。

更換排檔線的重點在(5)固定夾 locking clip


0001-500.jpg

bug02 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()